Ajöss och tack, 4-games har lagt ned verksamheten.